Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Tác dụng của củ Khoai Lang đối với sức khỏe

củ khoai lang

Khoai lang là một loại củ được trồng nhiều ở Việt Nam.Loại củ này có rất nhiều giá trị dinh dưỡng như là vitamin b6,vitamin c,protein…Vì thế, chúng rất tốt cho sức khỏe và ngăn ngừa được nhiều loại bệnh. Khoai lang vốn luôn bị…

Copyright © 2017 Xuân Hải Ml