Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Bán thận vì không coi nó là gốc của sự sống, ai làm tốt 4 việc này thì thận mới “bền”

– Câu chuyện này không đơn thuần nói về bi kịch của người trẻ liều mình bán thận, mà là điều bạn cần biết về tầm quan trọng của chức năng thận và cách chăm sóc thế nào cho đúng nhất. Bi kịch: Bán 1…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml