Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Đem giỏ xe đạp cũ và 4 viên gạch ra đồng, sau 1 đêm, cậu bé thu hoạch mẻ lớn

Một chiếc bẫy đơn giản từ những thứ rất dễ tìm nhưng bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi sau một đêm quay lại, kết quả thật bất ngờ! Chỉ cần một chiếc giỏ xe đạp cũ, một vài viên gạch loại 4 lỗ là…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml