Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Vũ Hà livestream, bày tỏ quan điểm bất ngờ chuyện Chi Pu hát dở

“Mình là đàn anh, là người lớn thì chê nó vừa vừa thôi. Cơm của ai người ấy ăn, Tổ cho ai người ấy hưởng, không ai giành của ai cả”, Vũ Hà lên tiếng. Rất nhiều nghệ sĩ đã “ném đá” Chi Pu không…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml