Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Cách làm bài văn nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 1. Khái niệm Hiện tượng là cái xảy ra trong không gian, thời gian mà người ta nhận thấy. Những gì không hiện ra bên ngoài, những gì không có hình dạng hay trạng thái, con người…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml