Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Sán ký sinh, “chu du” lên não vì nghiện món khoái khẩu

– Bệnh nhân tưởng có u trên não nên không đi lại được, nôn nhiều, gặp được bác sĩ chuyên khoa ký sinh trùng mới biết bị sán lợn làm tổ trên não. Nghiện món khoái khẩu và cái kết không ngờ tới Ông Nguyễn…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml