Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Ghép tế bào gốc cứu sống bé trai sinh non xơ phổi

– Ca ghép tế bào gốc chữa xơ phổi tháng 4/2017 chữa trị thành công bệnh xơ phổi, ‘giải thoát’ bé Nguyễn Võ Hoàng Thiên (14 tháng tuổi, ở TP Vũng Tàu) khỏi tình trạng lệ thuộc máy thở từ khi chào đời. Kết quả…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml