Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Thuyết minh về tác phẩm Số Đỏ dựa vào nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng

Thuyết minh về tác phẩm Số Đỏ dựa vào nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng Thứ ba , 24/11/2015, 04:06 GMT+7 Đề: Bằng nghệ thuật trào phúng sắc bén Vũ Trọng Phụng đã vạch trần bộ mặt lố lăng bịp bợm của cái…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml