Khai trí – Sự nghiệp trăm năm cần tiếp nối
  • Khai trí – Sự nghiệp trăm năm cần tiếp nối

    14 Tháng Hai, 2014

    Học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám, TPHCM. Ảnh: ĐỨC TÀI   Làm sao để phát triển? Làm sao để vươn lên? Câu trả lời không là gì khác ngoài những điều một nhóm trí thức tinh hoa đã chỉ ra từ hơn một trăm năm về trước: Trước hết cần khai dân trí. […]

  • Lịch sử không phải để lên bàn thờ

    26 Tháng Mười Một, 2013

    Lịch sử không phải để lên bàn thờ, cũng không để hắt hủi hoặc trốn tránh, mà để thảo luận và  dưới nhiều góc nhìn khác nhau của hậu thế. Đó cũng là cách tôn trọng nhất đối với lịch sử, với di sản của thế hệ trước để lại. Vì sao Phạm Xuân Ẩn […]