Thứ Bảy, Tháng Mười 21, 2017
Tags Posts tagged with "Nghị luận người đi quá nhanh sẽ đến quá muộn"

Newspaper Nghị luận người đi quá nhanh sẽ đến quá muộn

Chủ đề nghị luận là một trong những câu nói nổi tiếng câu nói He gets through too late who goes too fast hay lược dịch là Người đi quá nhanh sẽ đến quá muộn. Đây là một trong những câu nói nổi tiếng nhất nhắm nhắc nhở con người không nên đi quá nhanh. Hãy biết dừng lại đúng lúc để không phải hối hận và không thể đến được đích mình muốn.

Tổng hợp bài làm các chủ đề văn nghị luận hay nhất

Nghị luận là một thể loại văn học được viết ra nhằm xác định cho người đọc và người nghe một tư tưởng hay...

Bài viết mới