Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Bài phân tích viếng lăng bác viễn phương ngắn

vieng-lang-bac

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con ưu tú của dâc tộc, vị lãnh tụ vĩ đạo của đất nước và là vị cha già hiền từ của mọi người dân Việt Nam. Với cái tên gọi “Bác” thân thương và gần gũi,Bác của…

Dàn ý chi tiết phân tích bài viếng lăng bác

vieng-lang-bac

I/ MỞ BÀI: _ “Viếng lăng Bác” là bài thơ giàu chất trữ tình đằm thắm, thiết tha được Viễn Phương sáng tác trong dịp đến thăm nơi yên nghỉ cuối cùng của Bác Hồ – vị cha già kính yêu của dân tộc. _…

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

vieng-lang-bac

Bài thơ Viếng lăng Bác là một bài ca mà nghệ thuật biểu đạt đã đạt tới mức điêu luyện. Điều này thể hiện trong thể thơ, nhịp điệu, ngôn ngữ và hình ảnh thơ. Về thể thơ và nhịp điệu:            Bài thơ có bốn…

Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

vieng-lang-bac

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, vị cha già đáng kính của cả dân tộc Việt Nam. Vì thế, sự ra đi của Bác là một sự mất mát to lớn của toàn thể dân tộc. Đã có rất nhiều vần thơ thể…

Copyright © 2017 Xuân Hải Ml