Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Vẻ đẹp của hình tượng nhân vật trong “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê

Vẻ đẹp của hình tượng nhân vật trong “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê (Chương trình Ngữ văn lớp 9)“Những ngôi sao xa xôi” của nhà văn xuất sắc văn xuôi hiện đại Việt Nam những năm chống Mỹ. Đến với tác…

Phân tích tâm lí nhân vật phương định ngắn gọn

Trong truyện, nhân vật Phương Định – nhân vật chính và cũng là người kể chuyện –là hình ảnh tiêu biểu cho cho vẻ đẹp giản dị trong tinh thần, tính cách và phẩm chất anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam nói chung,của thanh…

Phân tích nhân vật phương định ngắn gọn

Đề bài: Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê.  Trong cuộc kháng chiến của dân tộc chống quân xâm lược, toàn dân Việt Nam đã đứng lên đấu tranh, trong đó những nam thanh…

Dàn ý phân tích nhân vật Phương Định trong ngôi sao xa xôi

I- TÌM HIỂU ĐỀ Đây là dạng đề nghị luận về nhân vật văn học. Mọi yêu cầu của đề về nội dung và hình thức (dạng bài) của bài viết đều rất rõ ràng. – Về hình thức của bài viết : là bài…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml