Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Thuyết Minh về Sông Bạch Đằng

Trương Hán Siêu là một danh sĩ đời Trần, sau lúc qua đời được vua Trần truy phong là Thiếu Bảo.Ông còn để lại bốn bài thơ và ba bài văn “Dục Thuý sơn khắc thạch”,”Linh TẾ Tháp ký”,”Khai Nghiêm tự bi”,”Bạch Đằng giang phú”,…Trong…

Thuyết Minh về Sông Bạch Đằng Của Trương Hán Siêu

Anh chị hãy viết bài văn Thuyết minh về vẻ đẹp của sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu trong chương trình văn học lớp 10. Lịch sử nước ta đã trải qua biết bao nhiêu là chiến thắng và có những chiến thắng thì…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml