Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Soạn bài xưng hô trong hội thoại trang 38 SGK Văn 9

Trong đoạn trích thứ nhất, sự xưng hô của hai nhân vật rát khi: nhau, đó là sự xưng hô bất bình đẳng của một kẻ ở vị thế yếu TỪ NGỮ XƯNG HÔ VÀ VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ XƯNG HÔ 1. Một số từ…

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI

KIẾN THỨC CƠ BẢN Từ ngữ xưng hô và việc sử dụng từ ngữ xưng hô a) Hãy kể ra một số từ ngữ thường dùng để xưng hô trong tiếng Việt. Gợi ý: Thường ngày em vẫn dùng những từ ngữ nào để xưng…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml