Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Vụ chìm tàu ngầm Kursk: Khoang số 9 cạn dần ô xi – Thần chết đang đếm ngược thời gian

Tất cả hy vọng của chúng ta trong chiến dịch cứu hộ tàu ngầm Kursk bị chìm chính là gắn với khoang này. LTS: Con tàu cũng như con người, có số phận riêng của nó. Tai nạn và thảm họa bám theo chúng, lúc…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml