Thứ Hai, Tháng Mười 23, 2017
Tags Posts tagged with "Thuyết Minh về Địa Đạo Củ Chi"

Newspaper Thuyết Minh về Địa Đạo Củ Chi

Địa Đạo Củ Chi

Bài văn thuyết minh về di tích lịch sử địa đạo củ chi

"Moi ruột đất ẩn sâu vào lòng đất, trái tim thành chiến hào, ánh mắt hoá vì sao, bàn tay thành lưỡi kiếm..." (VĂN...
Địa Đạo Củ Chi

Thuyết Minh về Địa Đạo Củ Chi

Một trong những di tích nổi tiếng nhất trong chiến tranh giải phóng miền nam. Địa đạo củ chi là một thành tự vĩ...

Bài viết mới

Your domain(xuanhaiml.com) is not authorized! Please visit wp-autopost.net obtain authorization!