Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Thuyết minh về Dinh Độc Lập

Dinh độc lập

Thuyết minh về di tích lịch sử I.            MỞ BÀI –           Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa với bề dày hơn ba trăm năm. –           Đến thành phố Hồ Chí Minh du khách không chỉ bị cuốn hút bởi sự hiện…

Thuyết minh về di tích lịch sử dinh độc lập

Dinh độc lập

Trong kho tàng các di tích văn hóa lịch sử của đất nước, Dinh Độc lập góp mặt như một trong những di tích quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt. Những ngày tháng 4 lịch sử này, đông đảo người dân Việt Nam…

Thuyết minh về dinh độc lập

Dinh độc lập

Bài viết thuyết minh về dinh độc lập Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh rất trẻ, nhưng có bề dày lịch sử kỳ lạ, hào hùng. Chỉ hơn 312 năm (tính từ 1698) Thành phố đã có biết bao sự kiện, nhân vật…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml