Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Thuyết minh về món canh chua cá lóc

Đề bài: Em hãy thuyết minh về món canh chua cá lóc nổi tiếng ở quê hương em.  Việt Nam là một đất nước nhỏ nhưng vô cùng tươi đẹp với bao truyền thống dựng nước, giữ nước; với những phong tục tập quán đặc…

Thuyết minh về món canh chua cá lóc

Cá lóc rửa sạch ướp với muối, bột ngọt, ớt bằm. Đậu bắp, bạc hà rửa sạch xắt xéo. Cà chua xắt múi. Thơm và ớt xắt lát. Me dầm lấy nửa chén nước, nếu là me chín thường đã tách bỏ vỏ, lấy nạc…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml