Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Thuyết minh về truyện ngắn

Lịch sử phát triển của nền văn học hiện đại và đương đại Việt Nam gắn liền với truyện ngắn. Thế kỉ XX, truyện ngắn Việt Nam phát triển liên tục và vượt trội lên trên tất cả các thể loại, bắt đầu từ những…

Thuyết minh về thể thơ lục bát

Lục bát là một trong hai thể loại thơ chính của Việt Nam (lục bát và song thất lục bát). Thơ lục bát ở Việt Nam được truyền bá và phát triển hàng trăm năm nay. Thơ lục bát đã thấm đẫm tâm hồn người…

Thuyết minh về đặc điểm của thể thơ lục bát

Đề bài: Bằng hiểu biết của mình, em hãy thuyết minh về thể thơ lục bát  Trong nền văn học đồ sộ của Việt Nam, để làm nên các tác phẩm thực sự có giá trị không thể kể đến công lao của các hình thức…

Thuyết minh về thể thơ lục bát

Lục bát là một trong hai thể loại thơ chính của Việt Nam (lục bát và song thất lục bát). Thơ lục bát ở Việt Nam được truyền bá và phát triển hàng trăm năm nay. Lục bát là một trong hai thể loại thơ…

Thuyết minh về thể thơ lục bát

Thơ lục bát có nguồn gốc lâu đời, là một thể thơ dân tộc ta, thơ lục bát bao gồm có thể từ hai câu trở lên. Trong đó thì cứ hai câu ghép lại thành một cặp câu. Các cặp câu gồm có một…

Cách viết bài thuyết minh về một thể loại văn học

Cách viết một bài văn thuyết minh về một thể loại văn học. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại các bài viết cùng chủ đề ở cuối bài nhé. Thơ thất ngôn bát cú là loại thơ mỗi bài có 8 câu và…

Copyright © 2017 Xuân Hải Ml