Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Dàn ý: Thuyết minh về cái phích nước (bình thuỷ)

Thuyết minh về phích nước

I. Mở bài       Phích nước là một đồ vật thông dụng dùng để đựng nước nóng. Phích có thể giữ nước ở nhiệt độ từ 80o đến 90o trong khoảng một ngày. I. Thân bài 1 – Cấu tạo: * Cấu tạo bên ngoài: – Vỏ của…

Thuyết minh về cái phích nước bình thủy văn 10

Thuyết minh về phích nước

Đề bài: Trong nhà chúng ta luôn có một cái phích nước để trữ nước nóng. Em hãy viết bài văn Thuyết minh về cái phích nước đó của nhà em. Nhân dân ta theo chủ trương “ăn chín uống sôi” chính vì thế mà…

Thuyết mình cái phích nước (chiếc bình thủy)

Thuyết minh về phích nước

Đề bài: Thuyết mình cái phích nước (chiếc bình thủy) là một đề bài nói về những đồ dùng trong gia đình. Nó có rất nhiều lợi ích, nhờ nó mà mỗi khi khát nước hay về muôn cũng có nước nóng để uống. Trong…

Thuyết minh về phích nước

Thuyết minh về phích nước

Phích nước là một đồ vật thông dụng dùng để đựng nước nóng. Phích có nhiều loại và nhiều kích cỡ khác nhau . Loại nhỏ chứa được khoảng nửa lít , loại lớn chứa được hai lít hoặc hai lít rưỡi. Phích có thể…

Copyright © 2017 Xuân Hải Ml