Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Thuyết Minh về di tích lịch sử văn miếu quốc tử giám

Trong số hàng nghìn di tích lịch sử của Hà Nội, hơn 500 di tích đã được xếp hạng, thì Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một di tích gắn liền với sự thành lập của kinh đô Thăng Long dưới triều Lý, đã…

Thuyết minh về Văn Miếu Quốc tử Giám

Chào mừng quý khách đã đến với khu di tích Văn Miếu -Quốc tử Giám Trước tiên cho phép tôi xin phép được tự giới thiệu :tên tôi là……… là thuyết minh viên tại di tich Văn Miếu –Quốc Tử Giám –là trường đại học…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml