Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Thuyết Minh về danh lam thắng cảnh Yên Tử

Yên Tử thuộc loại “danh sơn” (núi đẹp) cao 1068 m, một dãy núi trùng diệp của vùng đông bắc nước ta. Yên Tử cách thị xã Uông Bí. Tỉnh Quảng Ninh 14 km về phía tây bắc. Núi Cánh Gà phía nam, dãy núi…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml