Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Uống nhiều sữa có gây ung thư? Đây là câu trả lời của Quỹ nghiên cứu Ung thư thế giới

– Không có cơ sở khoa học nào cho mối liên hệ giữa việc mặc áo ngực và ung thư vú, vì thế cũng không có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Tháng 10 vừa qua được chọn là tháng Nhận thức về ung…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml