Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Cảm nghĩ về bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến

Cảm nghĩ về bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến. Đây là bài văn ngắn gọn và giàu cảm xúc, được cộng đồng mạng đánh giá cao, được chúng tôi chia sẻ để các bạn tham khảo cho bài viết của mình. Chúc…

Phát biểu cảm nghĩ về cây bàng

Cảm nghĩ về cây bằng

ĐỀ BÀI: Hè đã về trên những chùm phượng đỏ rực. Một buổi sớm đến trường nhìn thây cây bàng trước cửa lớp lòng em chợt thấy xao xuyến bao cảm xúc. Hãy viết bài văn ghi lại những cảm xúc ấy. Xem thêm: miêu…

Copyright © 2017 Xuân Hải Ml