Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Con nưa khác con trăn như thế nào?

Hình ảnh con Nưa

Con nưa khác con trăn như thế nào? Có rất nhiều trường hợp ăn thịt trăn những lại ăn nhầm phải con Nưa gây ra hiện tượng ngộ độc. Nguy hiểm tơi tính mạng. Vậy làm sao để phân biết giữa con nữa và con…

Copyright © 2018 Xuân Hải Ml