Xuân Hải Ml

Xuân Hải Ml

Dàn bài: Tuổi trẻ sẽ ra sao nếu sống thiếu ước mơ?

Đề bài: Tuổi trẻ sẽ ra sao nếu sống thiếu ước mơ? Em hãy viết một bài văn để trả lời cho câu hỏi trên.

Tuổi trẻ sẽ ra sao nếu sống thiếu ước mơ?

1. Yêu cầu về kỹ năng

 • Đảm bảo hình thức một bài văn, có bố cục ba phần rõ ràng, mạch lạc.
 • Đảm bảo chuẩn xác về câu, dùng từ, diễn đạt, chính tả,…

2. Yêu cầu về nội dung

Đề mang tính mở nên thí sinh có thể viết theo nhiều cách. Dưới đây là một số gợi ý cơ bản nhằm định hướng chấm bài:

2.1 Mở bài: giới thiệu được vấn đề nghi luận

2.2 Thân bài

a. Giải thích vấn đề

 • Ước mơ là những ao ước, mong muốn có được những điều không hoặc chưa có trong thực tại.
 • Ước mơ có nhiều biểu hiện và mức độ khác nhau; gắn liền với mọi lứa tuổi, đặc biệt là tuổi trẻ.

b. Bàn luận về vấn đề

 • Ước mơ có vai trò rất quan trọng, giúp người trẻ tuổi sống lạc quan; hình thành trí tưởng tượng, sáng tạo; có động lức để phấn đấu;… đặt nền móng cho những thành công trong tương lai.
 • Khi tuổi trẻ sống thiếu ước mơ:
 • Đời sống tâm hồn trở nên nghèo nàn, xơ cứng; khả năng, năng lực tưởng tượng, sáng tạo bị hạn chế.
 • Không xác định được mục tiêu để sống; thiếu tinh thần lạc quan, thiếu động lực để phấn đấu, thiếu nghị lực để vượt qua thử thách nên khó có được những thafnhc ông trong cuộc đời.
 • Phê phán những người sống thiếu mơ ước.

c. lật lại vấn đề

 • ước mơ có vai trò quan trọng nhưng nếu quá xa thực tiễn sẽ trở thành ảo tưởng hoặc nếu không gắn với những nỗ lực hành động để đạt mục tiêu thì đó chỉ là ước mơ suông
 • nếu ước mơ hướng đến những mục tiêu không trong sáng sẽ biến con gười thành kể bệnh hoạn hoặc tham vọng ích kỉ, gây hại cho cuộc sống, xã hội và cho chính mình

d.Bài học kinh nghiệm

 • tuổi trẻ cần nuôi dưỡng cho mình những ước mơ cao đẹp, trong sáng
 • ước mơ cần phù hợp với thực tế và phải luôn nỗ lực hành dộng để biến ước mơ thành hiện thực

2.3 kết bài

thí sinh có thể kế bài bằng nhiều cách, có thể khái quát lại vấn đề được trình bày hoặc dùng bài học kinh nghiệm để làm kết bài…

Copyright © 2017 Xuân Hải Ml